เครื่องตัดคอนกรีต,ใบตัดเพชร

New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 10,500 ฿ 10,500
฿ 6,000 ฿ 6,000 -43%
New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 7,000 ฿ 7,000 -44%
New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 3,300 ฿ 3,300 -34%
New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 4,200 ฿ 4,200
฿ 2,800 ฿ 2,800 -33%
New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 3,900 ฿ 3,900
฿ 2,700 ฿ 2,700 -31%
New

(ราคารวมเครื่องยนต์)

฿ 54,500 ฿ 54,500
฿ 50,000 ฿ 50,000 -8%
New

ราคาเฉพาะใบ

฿ 6,050 ฿ 6,050
฿ 5,100 ฿ 5,100 -16%

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีตและเครื่องยนต์)

฿ 18,300 ฿ 18,300
฿ 17,000 ฿ 17,000 -7%
Best Seller

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีต แต่รวมเครื่องยนต์)

฿ 32,100 ฿ 32,100
฿ 29,000 ฿ 29,000 -10%
Best Seller

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีต แต่รวมเครื่องยนต์)

฿ 28,900 ฿ 28,900
฿ 26,500 ฿ 26,500 -8%
Best Seller

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีต แต่รวมเครื่องยนต์)

฿ 28,500 ฿ 28,500
฿ 26,500 ฿ 26,500 -7%
Best Seller

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีต แต่รวมเครื่องยนต์)

฿ 25,410 ฿ 25,410
฿ 23,500 ฿ 23,500 -8%

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีตและเครื่องยนต์)

฿ 17,300 ฿ 17,300
฿ 17,000 ฿ 17,000 -2%

(ราคาไม่รวมใบตัดคอนกรีต และ เครื่องยนต์)

฿ 14,700 ฿ 14,700
฿ 14,000 ฿ 14,000 -5%