Do not close. Please wait...

แจ้งชำระเงิน

สามารถตรวจสอบหมายเลขได้จากอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อ

ชื่อบัญชี : บริษัท สบายบิ้วด์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี : 1313024901 ประเภท : กระแสรายวัน สาชา : ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) << หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวน กด "การแจ้งชำระเงิน" ที่เมนูด้านบน ด้วยนะคะ >>

บริษัท สบายบิ้วด์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี : 035-1-21558-5 ประเภท : ออมทรัพย์ สาชา : ถนนรัตนาธิเบศร์ (บางใหญ่) << หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวน กด "การแจ้งชำระเงิน" ที่เมนูด้านบน ด้วยนะคะ >>

หลักฐานการชำระเงิน *

ไฟล์ .jpg, .png
your image

หมายเหตุ

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน