9553BX MAKITA

Attribute:

Categories : MAKITA

Share

คุณสมบัติ
- เครื่องเจียรมาตรฐาน ที่ได้รับความนิยม เป็นระบบสวิตซ์ท้าย
- ตัวเครื่องมีระบบป้องกันความร้อนสูง
- ตัวเครื่องมีระบบป้องกันฝุ่นละออง
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ใช้งานสะดวก
- เกียร์สามารถหมุนปรับได้ทุกๆ 90 องศา เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
- มีฉนวน 2 ชั้น
สินค้าในชุด
- Depressed Center Wheel
- Lock Nut Wrench
ถ่าน CB-325