FRANKLIN

Pre-Order

เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพน้ำปนทราย เพราะอุปกรณ์ภายในทนการขัดสีของทรายได้เป็นอย่างดีการใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาลผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมีการออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้นสามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่งและเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล(Seal)ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทรายเหมาะสำหรับการใช้งาน-บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไปหรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน-งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา-งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรองหรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์-งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิตสำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม-งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI

฿ 7,620 ฿ 7,620
Out of stock
New

มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) FRANKLIN ขนาด 4 นิ้วกำลัง 1.5 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 48 นิ้ว (1.20 ม.)มอเตอร์แฟรงคลินใช้งานคู่กับปั๊มบาดาลเชเฟอร์ (SCHAEFER)ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดันด้วยระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซิน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FRANKLIN ELECTRICซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี

฿ 11,470 ฿ 11,470
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) FRANKLIN ขนาด 4 นิ้วกำลัง 1 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 48 นิ้ว (1.20 ม.)มอเตอร์แฟรงคลินใช้งานคู่กับปั๊มบาดาล SCHAEFER ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลส ระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำประกอบLighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดัน ด้วยระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซิน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FRANKLIN ELECTRIC ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี

฿ 9,060 ฿ 9,060
Out of stock
Pre-Order

ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) SCHAEFER รุ่น TRI25-14 (70LD2S4-PEXB)ตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว กำลัง 2.0 แรงม้าเป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคปั๊มซับเมอร์สเชเฟอร์ ใช้งานคู่มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์สแฟรงคลิน(FRANKLIN)รุ่น TRI-SEAL สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system) ขณะทำการสูบ และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการเสียดสีจากทรายด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตรกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมการผลิต ปั๊มน้ำบาดาลรุ่นTRI25-14 (70LD2S4-PEXB) ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสท่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิตจากเทอร์โมพลาสติก

฿ 7,110 ฿ 7,110
Out of stock
Pre-Order

ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) SCHAEFER รุ่น TRI25-10 (70LD15P4-PEXB)ตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว กำลัง 1.5 แรงม้า เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริค ปั๊มซับเมอร์สเชเฟอร์ใช้งานคู่มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์สแฟรงคลิน(FRANKLIN) รุ่น TRI-SEALสามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด(Floating stage system) ขณะทำการสูบ และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการเสียดสีจากทรายด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตรกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมการผลิต ปั๊มน้ำบาดาลรุ่นTRI25-10(70LD15P4-PEXB)ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสท่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิตจากเทอร์โมพลาสติก

฿ 4,100 ฿ 4,100
Out of stock
Pre-Order

ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) SCHAEFER รุ่น TRI25-07 (70LD1P4-PEXB)ตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว กำลัง 1.0 แรงม้า เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริค ปั๊มซับเมอร์สเชเฟอร์ใช้งานคู่มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์สแฟรงคลิน(FRANKLIN) รุ่น TRI-SEAL สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stagesystem)ขณะทำการสูบ และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการเสียดสีจากทรายด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตรกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมการผลิต ปั๊มน้ำบาดาลรุ่น TRI25-07(70LD1P4-PEXB)ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ท่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิตจากเทอร์โมพลาสติก

฿ 3,440 ฿ 3,440
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ แฟรงคลิน อิเลคทริค ( 3 HP/380 V. )สำหรับบ่อบาดาล กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสการใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริคสำหรับบ่อบาดาลเหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระสามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestorsภายในป้องกันแรงดันสำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปีมั่นใจด้วยมาตรฐาน UL 778 recognized ( North American voitages )CSA certifiedANSI/NSF 61certifiedIndustry standard NEMA mounting dimensionsข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)มอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว 380 V.

฿ 14,950 ฿ 14,950
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ แฟรงคลิน อิเลคทริค ( 2HP/ 380 V. )สำหรับบ่อบาดาล กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลส พร้อมสายไฟ 48"การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริคสำหรับบ่อบาดาลเหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระสามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestorsภายในป้องกันแรงดันสำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปีมั่นใจด้วยมาตรฐาน UL 778 recognized ( North American voitages )CSA certifiedANSI/NSF 61certifiedIndustry standard NEMA mounting dimensionsข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)มอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว 380 V.

฿ 12,350 ฿ 12,350
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ แฟรงคลิน อิเลคทริค ( 1.5 HP/380 V. )สำหรับบ่อบาดาล กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลส พร้อมสายไฟ 48"การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริคสำหรับบ่อบาดาลเหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระสามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestorsภายในป้องกันแรงดันสำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปีมั่นใจด้วยมาตรฐาน UL 778 recognized ( North American voitages )CSA certifiedANSI/NSF 61certifiedIndustry standard NEMA mounting dimensionsข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)มอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว 380 V.

฿ 11,340 ฿ 11,340
Out of stock
New

มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) FRANKLIN ขนาด 4 นิ้วกำลัง 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 100 นิ้ว (2.50 ม.)มอเตอร์แฟรงคลินใช้งานคู่กับปั๊มบาดาลเชเฟอร์ (SCHAEFER)ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดันด้วยระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซิน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FRANKLIN ELECTRICซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี

฿ 17,360 ฿ 17,360
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) FRANKLIN ขนาด 4 นิ้วกำลัง 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 48 นิ้ว (1.20 ม.)มอเตอร์แฟรงคลินใช้งานคู่กับปั๊มบาดาลเชเฟอร์ (SCHAEFER)ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดันด้วยระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซิน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FRANKLIN ELECTRICซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี

฿ 12,650 ฿ 12,650
Out of stock
Pre-Order

มอเตอร์ แฟรงคลิน อิเลคทริค ( 5 HP/ 380 V. )สำหรับบ่อบาดาล กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสการใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริคสำหรับบ่อบาดาลเหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระสามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลสระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestorsภายในป้องกันแรงดันสำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปีมั่นใจด้วยมาตรฐาน UL 778 recognized ( North American voitages )CSA certifiedANSI/NSF 61certifiedIndustry standard NEMA mounting dimensionsข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)มอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว 380 V.

฿ 24,160 ฿ 24,160
Out of stock
Filters (0) Clear
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy