QDX10-12-0.55K1 ปั๊มจุ่ม 0.75HP 2" 220V

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับการระบายน้ำในที่พักอาศัย เช่นห้องใต้ถุนบ้าน สถานที่จอดรถการระบายน้ำในงานอุตสาหกรรม การระบายน้ำจากแม่น้ำ ฯลฯ

หมวดหมู่ : Polo

Share