ชุดเกจ์วัดแรงดัน+ สายน้ำยา/R12&R22-90 CM

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้กับสินค้า (KT CODE) P291-VPA4D, P291-VPA4S, P291-VPA5D, P291-VPA5S,P291-VPBZ1S, P291-ZSJ2S, P291-ZSJ3S, P291-ZSJ4S

หมวดหมู่ : Polo

Share