จอบเหล็กMARTON

คุณสมบัติสินค้า:

ประเภท

Share

จอบเหล็กMARTON รุ่น 2 ปอนด์ (ครบชุด)

***สินค้าในชุดประกอบไปด้วย***

-จอบ MARTON 2 ปอนด์ จำนวน 1 อัน

-ด้ามจอบ MARTON 1.20 เมตร (ไม้เต็ง) จำนวน 1 ด้าม

-ลิ่ม จำนวน 1 อัน

 

จอบเหล็กMARTON รุ่น 3 ปอนด์ (ครบชุด)

***สินค้าในชุดประกอบไปด้วย***

-จอบ MARTON 3 ปอนด์ จำนวน 1 อัน

-ด้ามจอบ MARTON 1.50 เมตร (ไม้เต็ง) จำนวน 1 ด้าม

-ลิ่ม จำนวน 1 อัน

 

หมายเหตุ สินค้าจัดส่งแบบแยกประกอบ