ZN-90MM มอเตอร์จี้ 3 HP (งานหนัก)

Attribute:

เครื่องสั่นของเราได้รับการออกแบบอย่างประณีตภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองโดยใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีอันทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy