H188FDE เครื่องยนต์ดีเซล 11HP(ไฟฟ้า)

Attribute:

เครื่องยนต์โปโล เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงและทนทานในการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของงานทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้น.

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy