KT3500V-DC เครื่องปั่นไฟ 2.5 KW รุ่น V

Attribute:

เครื่องปั่นไฟฟ้า KT3500V-DC 2.5 กิโลวัตต์ (รุ่นV) เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีความทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานหรือกิจกรรมต่างๆของท่านที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy