KT3500V-DDC เครื่องปั่นไฟ 2.5 KW รุ่น V

Attribute:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโปโล เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมีความทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy