SGV-9601 ปั๊มลม 3 HP 1เฟส 220V 50L

Attribute:

ปั๊มลมชิมเก้เป็นปั๊มลมที่มีคุณภาพ ผลิตจากเหล็กชั้นดีมีความทนทานในการใช้งาน มอเตอร์คุณภาพทำให้ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบที่ต้องการ

Categories : Polo

Share