DC-E เครื่องเก็บฝุ่นงานไม้ 550 วัตต์(AW)

Attribute:

- เครื่องดูดฝ่นผงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ดูดเศษไม้และพลาสติกรวมไปถึงผงไม้ที่ออกมาจากเครื่องมืองานไม้ต่าง- สามารถใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดได้- ระบบการใช้งานง่ายต่อการทำความเข้าใจและใช้งาน- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

Categories : Polo

Share