PS300 เครื่องแกะลายไม้ / 3 HP/ 1 PH

Attribute:

เครื่องแกะลายไม้ รุ่น PS300 /220V / 50Hz / 1 PHเหมาะสำหรับการทำลายบนผิวไม้ เช่น ทำลายบนบานประตูมาพร้อมกับมอเตอร์ 3 HP, ขนาดโต๊ะ 30 X 28 นิ้ว

Categories : Polo

Share