ZSJ-1D ปั๊มสุญญากาศ รุ่น ECONOMIC

Attribute:

ปั๊มสุญญากาศ แบบทั่วไป รุ่น ZSJ-1D / DOUBLE STAGE• ออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมืออาชีพ• เสียงเงียบ• ประหยัด• สามารถใช้งานได้ทั้งระบบทำความเย็นในบ้าน และรถยนต์

Categories : Polo

Share