ZSJ-1S ปั๊มสุญญากาศ รุ่น ECONOMIC

Attribute:

ปั๊มสุญญากาศ แบบทั่วไป รุ่น ZSJ-1S / SINGLE STAGE• ออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมืออาชีพ• เสียงเงียบ• ประหยัด• สามารถใช้งานได้ทั้งระบบทำความเย็นในบ้าน และรถยนต์

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy