PC-10 สวิทช์ปั๊มน้ำอัตโนมัติไม่มีเกจ

Attribute:

สวิทช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ รุ่น PC-10สามารถเปลี่ยนปั๊มน้ำธรรมดาให้กลายเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติได้ (ปั๊มน้ำอัตโนมัติ คือปั๊มน้ำที่สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ตามการใช้งานของผู้ใช้)สวิทช์ควบคุมรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันอัจฉริยะสามารถป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากน้ำขาดได้ ซึ่งจะสั่งตัดการทำงานของปั๊มอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีน้ำในระบบ และจะสามารถกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำถูกเติมเข้ามาในระบบ แรงดันเริ่มทำงาน 1.5 บาร์และตัดการทำงานที่3.0 บาร์ท่อทางเข้าและออกของน้ำอยู่ในไลน์เดียวกัน(แนวตั้ง)

Categories : Polo

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy