ลิ่ม MARTON

Attribute:

Share

จอบเหล็กMARTON รุ่น 3 ปอนด์ (ครบชุด)

***สินค้าในชุดประกอบไปด้วย***

-จอบ MARTON 3 ปอนด์ จำนวน 1 อัน

-ด้ามจอบ MARTON 1.50 เมตร (ไม้เต็ง) จำนวน 1 ด้าม

-ลิ่ม จำนวน 1 อัน