ใบขัดมันพื้นปูนMarton รุ่นธรรมดา (4ใบ/กล่อง)

Attribute:

ใช้สำหรับขัดมันผิวพื้นปูน ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดมันพื้นปูน MARTON

Share