พลั่วปลายแหลม

Share

พลั่วปลายแหลม

"แข็งแรง ทนทาน ด้ามจับกระชับ"

รายละเอียดพลั่วปลายตัด
ความยาวด้ามจับ70 เซนติเมตร
ความยาวใบพลั่ว30 เซนติเมตร
ความกว้างใบพลั่ว23 เซนติเมตร
ความหนาใบพลั่ว2 มิลลิเมตร
ค่าความแข็งHRC 40
น้ำหนักพลั่ว1.7 กิโลกรัม
ใช้กับวัสดุทราย , กรวด