SBUYBUILD กับช้อปสนุก...มีเงินคืน

304 จำนวนผู้เข้าชม  | 

SBUYBUILD กับช้อปสนุก...มีเงินคืน

SBUYBUILD ร่วมกับ MARTONมอบสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า ในวันที่ 1-12/ธันวาคม/2564 นี้!!


กับช้อปสนุก...มีเงินคืน


คุ้มที่ 1 : เมื่อซื้อเครื่องผสมปูนฉาบ รุ่น 1 ถุง Premium พร้อมประกอบมอเตอร์ Marton เท่านั้น และลงทะเบียนรับประกันสินค้า ("ซื้อกับสบายบิ้วด์เราลงทะเบียนรับประกันสินค้าให้")

 *พร้อมรับเงินคืนทันที 1,000 บาท*  สำหรับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินกับสบายบิ้วด์ ในวันที่ 1-12 / ธันวาคม / 2564 (12 วันเท่านั้น!!)


คุ้มที่ 2 : พบกับสินค้าราคาพิเศษ สินค้าลดราคา ผ่านช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ www.sbuybuild.com ตั้งแต่วันที่ 1-12 / ธันวาคม / 2564 นี้เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1-12 ธันวาคม 2564

รายละเอียด : เมื่อซื้อเครื่องผสมปูนฉาบ รุ่น 1 ถุง Premium พร้อมประกอบมอเตอร์ Marton เท่านั้น ในวันที่ 1-12 / 12 /64 รับเงินคืนทันที 1,000 บาท (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) 

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ 

แบบที่ 1 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้

1. ซื้อสินค้าเครื่องผสมปูนฉาบ รุ่น 1 ถุง Premium พร้อมประกอบมอเตอร์ Marton  เท่านั้น

2. สแกน QR Code ที่บัตรรับประกันสินค้า เพื่อลงทะเบียนข้อมูลสินค้าที่ซื้อ

3. แนบเอกสารเพิ่มเติม ในลิงค์ที่ลงทะเบียน [สำเนาใบเสร็จ ,สำเนาบัตรประชาชน ,เลขที่บัญชีธนาคาร((ที่ตรงกับชื่อใบเสร็จรับเงิน)]

4. รอรับเงินคืน Cashback เข้าบัญชีที่แนบไว้

 

แบบที่ 2 ลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ 

1. ซื้อสินค้าเครื่องผสมปูนฉาบ รุ่น 1 ถุง Premium พร้อมประกอบมอเตอร์ Marton เท่านั้น

2. กรอกข้อมูลที่บัตรรับประกันสินค้า เพื่อลงทะเบียนข้อมูลสินค้าที่ซื้อ

3. แนบเอกสารเพิ่มเติมและส่งไว้ที่ร้านค้า [สำเนาใบเสร็จ ,สำเนาบัตรประชาชน ,เลขที่บัญชีธนาคาร((ที่ตรงกับชื่อใบเสร็จรับเงิน)]

4. รอรับเงินคืน Cashback เข้าบัญชีที่แนบไว้

 

หมายเหตุ :

1).  ทุกยอดเงินคืน จะมีการหัก 3% ณ ที่จ่าย ตามที่สรรพกรกำหนด

2). สินค้าเข้าร่วมรายการต้องประกอบเครื่องยนต์Marton เท่านั้น

3). สำหรับการสังซื้อสินค้าและชำระสินค้าภายในวันที่ 1-12/12/64 เท่านั้น