MARTON จัดแคมเปญ "ลงทะเบียนใบรับประกันปุ๊ป รับปั๊ป" ประกันอุบัติเหตุ ฟรี!!!

1570 จำนวนผู้เข้าชม  | 

MARTON จัดแคมเปญ "ลงทะเบียนใบรับประกันปุ๊ป รับปั๊ป" ประกันอุบัติเหตุ ฟรี!!!

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SBUYBUILD  

เมื่อซื้อสินค้าMarton ที่เข้าร่วมรายการ "ลงทะเบียนใบรับประกันปุ๊ป รับปั๊ป"
และทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้ากับทางMarton สามารถรับสิทธิ์ ฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุ จาก"บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) " บริษัทในเครือไทยประกันชีวิต วงเงินประกันเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุดถึง 300,000 บาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาเข้าแคมเปญ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 เท่านั้น!แบ่งเป็นกลุ่มสินค้า และกลุ่มวงเงินคุ้มครอง ดังนี้ 

 เงื่อนไข :

1.การขอรับประกันอุบัติเหตุสามารถรับสิทธิ์ได้  1 ท่าน/1 กรมธรรม์ เท่านั้น!! โดยวงเงินการคุ้มครองจะแบ่งตามกลุ่มสินค้าที่กำหนดโดยอัตโนมัติ 

2.ทุกรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการ มีสิทธิ์รับประกันอุบัติเหตุ 1 กรมธรรม์ / 1 รายการสินค้า

3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถขอปรับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโปรโมชั่นได้

4.ระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เริ่ม 15 มิถุนายน 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 

5.ระยะเวลาคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุตามโปรโมชั่น มีระยะเวลา 1 ปี โดยนับหลังจากได้รับการยืนยัน หรือได้รับเอกสารจากประกัน

6.ข้อมูลการลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และมีการกรอกเอกสารหรือฟอร์มการให้ข้อมูล โดยระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ "ไทยไพบูลย์ ประกันภัย" (บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต)

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้า