ตัวกรอง (0) ล้าง

MITSUBISHI/มิตซูบิชิ

Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟสมีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง ,ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบาเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ,ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 2,180 ฿ 2,180
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series) ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard) และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส มีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆ ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง , ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบ ที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบา เนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับ ระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคาร หรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ , ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer) และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 1,860 ฿ 1,860
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟสมีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง ,ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบาเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ,ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 2,780 ฿ 2,780
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟสมีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง ,ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบาเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ,ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 3,450 ฿ 3,450
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟสมีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง ,ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบาเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ,ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 4,830 ฿ 4,830
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์ MITSUBISHI รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series) กำลัง 1แรงม้าเป็นมอเตอร์ชนิดเหนื่ยวนำ 1 เฟส คุณภาพสูง มาตรฐาน JIS(Japane Industrial Standard) และ IEC (Internationa ElectrotechnicalCommission)มีน้ำหนักเบาเมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆกำลังบิดที่สูงอีกทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) มีเสียงเบาในขณะมอเตอร์ทำงานเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่นติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคาร หรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิดและปิด ใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งหมดนี้มิตซูบิชิได้ออกแบบ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานทุกรูปแบบ

฿ 8,340 ฿ 8,340
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 1 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟสมีน้ำหนักเบา เมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง , กำลังบิดที่สูง ,ทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed) ขณะมอเตอร์ทำงานเกิดเสียงเบาเนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการต่อใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิด และปิดใช้ระบบพัดลมระบายอากาศ ,ประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor)

฿ 10,590 ฿ 10,590
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์ MITSUBISHI รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ คิว ซี่รี่ย์ (Q Series) กำลัง 3แรงม้าเป็นมอเตอร์ชนิดเหนื่ยวนำ 1 เฟส คุณภาพสูง มาตรฐาน JIS(Japane Industrial Standard) และ IEC (Internationa ElectrotechnicalCommission)มีน้ำหนักเบาเมื่อเที่ยบกับรุ่นอื่นๆกำลังบิดที่สูงอีกทั้งยังให้กำลังเต็มประสิทธิภาพและมีความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ (Smooth Speed)มีเสียงเบาในขณะมอเตอร์ทำงาน เนื่องจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งเพื่อใช้ขับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือด้านการเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนแบบเปิดและปิด ใช้ระบบพัดลมระบายอากาศประกอบเครื่องสูบน้ำรวมถึงระบบสายพานลำเลียง (Conveyer)และต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งหมดนี้มิตซูบิชิได้ออกแบบเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานทุกรูปแบบ

฿ 2,870 ฿ 2,870
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ เจ ซี่รี่ย์ (SF-JR Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 3 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำ3 เฟสประกอบพัดลมระบายความร้อนที่ด้านท้ายของมอเตอร์ พร้อมครีบระบายความร้อนที่ตัวเรือน (สำหรับบางรุ่น) ช่วยลดความเสื่อมของวัสดุภายในจากพลของความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมีโครงสร้างที่ทนทานมอเตอร์มิตซูบิชิทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานสูง,กำลังบิดสูง และให้กำลังเต็มประสิทธิภาพเสียงที่เกิดจากการทำงานของมอเตอร์เบามากมีผลจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลโครงสร้างแบบปิดป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่มอเตอร์ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับระบายอากาศรวมถึงงานระบบสายพานลำเลียง(Conveyer) ,ต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor) ,งานอุตสาหกรรม และโรงงานสายการผลิตต่างๆ

฿ 5,540 ฿ 5,540
สินค้าหมด
Pre-Order

มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่น ซุปเปอร์ไลน์ เจ ซี่รี่ย์ (SF-JR Series)ชนิด มอเตอร์เหนื่ยวนำ 3 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน JIS (Japane Industrial Standard)และ IEC (Internationa Electrotechical Commission) ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำ3 เฟสประกอบพัดลมระบายความร้อนที่ด้านท้ายของมอเตอร์ พร้อมครีบระบายความร้อนที่ตัวเรือน (สำหรับบางรุ่น) ช่วยลดความเสื่อมของวัสดุภายในจากพลของความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมีโครงสร้างที่ทนทานมอเตอร์มิตซูบิชิทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานสูง,กำลังบิดสูง และให้กำลังเต็มประสิทธิภาพเสียงที่เกิดจากการทำงานของมอเตอร์เบามากมีผลจากการออกแบบที่ดีได้สมดุลโครงสร้างแบบปิดป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่มอเตอร์ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับระบายอากาศรวมถึงงานระบบสายพานลำเลียง(Conveyer) ,ต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบบคอมเพรสเซอร์(Compressor) ,งานอุตสาหกรรม และโรงงานสายการผลิตต่างๆ

฿ 3,630 ฿ 3,630
สินค้าหมด
Pre-Order
฿ 4,910 ฿ 4,910
สินค้าหมด
Pre-Order

ปั๊มจุ่มสแตนเลส SSP Series เหมาะสำหรับสูบน้ะอาดที่มีค่าpH 5-9 และน้ำเสีย แรงบิดในการสตาร์ทสูง มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด (Termal Protector ) ตัวปั๊มผลิตจากสแตยเลสสตีล SUS304 และเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อใช้ระบบ Double Machanical Sealหน้าสัมผัสทำจากคาร์บอนและเซรามิก ใช้กับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส

฿ 5,170 ฿ 5,170
สินค้าหมด
Pre-Order

ปั๊มจุ่มสแตนเลส SSP Series เหมาะสำหรับสูบน้ำสะอาดที่มีค่าpH 5-9 และน้ำเสีย แรงบิดในการสตาร์ทสูง มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด (Termal Protector ) ตัวปั๊มผลิตจากสแตยเลสสตีลSUS304 และเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อใช้ระบบ Double Machanical Seal หน้าสัมผัสทำจากคาร์บอนและเซรามิก ใช้กับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส

฿ 7,220 ฿ 7,220
สินค้าหมด
Pre-Order

ปั๊มจุ่มสแตนเลส SSP Series เหมาะสำหรับสูบน้ำสะอาดที่มีค่าpH 5-9 และน้ำเสีย แรงบิดในการสตาร์ทสูง มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด (Termal Protector ) ตัวปั๊มผลิตจากสแตยเลสสตีล SUS304 และเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อใช้ระบบ Double Machanical Sealหน้าสัมผัสทำจากคาร์บอนและเซรามิก ใช้กับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส

฿ 6,160 ฿ 6,160
สินค้าหมด
Pre-Order

ไดโว่มิตซูบิชิ รุ่น ทอร์นาโด ตัวเรือนผลิตจากพลาสติก ท่อ 1" เหมาะสำหรับใช้ระบายน้ำในพื้น ที่จำกัด ใช้ในการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ หรือทำน้ำพุ และใช้กับงานทั่วๆ ไปภายในบ้าน หมายเหตุ ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในบ่อน้ำเกลือ

฿ 2,600 ฿ 2,600
สินค้าหมด
Pre-Order

ไดโว่มิตซูบิชิ รุ่น ทอร์นาโด ตัวเรือนผลิตจากพลาสติก ท่อ 1"เหมาะสำหรับใช้ระบายน้ำในพื้น ที่จำกัด ใช้ในการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้หรือทำน้ำพุ และใช้กับงานทั่วๆ ไปภายในบ้านหมายเหตุ ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในบ่อน้ำเกลือ

฿ 5,250 ฿ 5,250
สินค้าหมด
New

WP-255R ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(ถังกลม) ขนาดปั๊มน้ำ 250 วัตต์1. มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน ออกแบบใหม่ ปิดผนึกโดยFrame Aluminium มี Cooling Fan และครีบช่วยระบายความร้อนปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์ เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้นเพิ่มแรงส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้นและมอเตอร์รับประกัน 5 ปี2. ใบพัดออกแบบให้สามารถตักน้ำได้มากขึ้น และไหลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ3. ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม4. มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ5. ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง6. ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลมเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา7. ระบบควมคุมแรงดันในถัง ทำงานสัมพันธ์กับก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มจะทำงานและเมื่อปิดก๊อกน้ำเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ8. ระบบควมคุมความสมดุลย์ของอากาศกับน้ำภายในถังให้คงที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้ำไหลพุ่งเต็มกำลังเท่าที่ต้องการ9. ประเก็นกันรั่วชนิดพิเศษ ออกแบบอย่างประณีต ทำจากเซรามิค จึงทนทานป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี10.

฿ 8,790 ฿ 8,790
สินค้าหมด
Pre-Order

WP-205R ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(ถังกลม) ขนาดปั๊มน้ำ 200 วัตต์1. มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน ออกแบบใหม่ ปิดผนึกโดย FrameAluminium มี Cooling Fanและครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้นเพิ่มแรงส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้น และมอเตอร์รับประกัน 5 ปี2. ใบพัดออกแบบให้สามารถตักน้ำได้มากขึ้น และไหลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ3. ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม4. มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ5. ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง6. ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลมเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้ง จึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา7. ระบบควมคุมแรงดันในถัง ทำงานสัมพันธ์กับก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มจะทำงาน และเมื่อปิดก๊อกน้ำเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ8. ระบบควมคุมความสมดุลย์ของอากาศกับน้ำภายในถังให้คงที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้ำไหลพุ่งเต็มกำลังเท่าที่ต้องการ9. ประเก็นกันรั่วชนิดพิเศษ ออกแบบอย่างประณีต ทำจากเซรามิค จึงทนทานป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี10.

฿ 8,240 ฿ 8,240
สินค้าหมด
Pre-Order

WP-155R ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(ถังกลม) ขนาดปั๊มน้ำ 150 วัตต์1. มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน ออกแบบใหม่ ปิดผนึกโดยFrame Aluminium มี Cooling Fan และครีบช่วยระบายความร้อนปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้นเพิ่มแรงส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้นและมอเตอร์รับประกัน 5 ปี2. ใบพัดออกแบบให้สามารถตักน้ำได้มากขึ้น และไหลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ3. ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม4. มี Thermal protector ป้องกันMotor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ5. ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง6. ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลมเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา7. ระบบควมคุมแรงดันในถังทำงานสัมพันธ์กับก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มจะทำงานและเมื่อปิดก๊อกน้ำ เครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ8. ระบบควมคุมความสมดุลย์ของอากาศกับน้ำภายในถังให้คงที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้ำไหลพุ่งเต็มกำลังเท่าที่ต้องการ9. ประเก็นกันรั่วชนิดพิเศษ ออกแบบอย่างประณีต

฿ 7,660 ฿ 7,660
สินค้าหมด
Pre-Order

WP-105R ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(ถังกลม) ขนาดปั๊มน้ำ 100 วัตต์1. มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน ออกแบบใหม่ ปิดผนึกโดย FrameAluminium มี Cooling Fanและครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้นเพิ่มแรงส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้น และมอเตอร์รับประกัน 5 ปี2. ใบพัดออกแบบให้สามารถตักน้ำได้มากขึ้น และไหลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ3. ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม4. มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ5. ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง6. ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลมเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้ง จึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา7. ระบบควมคุมแรงดันในถัง ทำงานสัมพันธ์กับก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มจะทำงาน และเมื่อปิดก๊อกน้ำเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ8. ระบบควมคุมความสมดุลย์ของอากาศกับน้ำภายในถังให้คงที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้ำไหลพุ่งเต็มกำลังเท่าที่ต้องการ9. ประเก็นกันรั่วชนิดพิเศษ ออกแบบอย่างประณีต ทำจากเซรามิค จึงทนทานป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี10.

฿ 6,100 ฿ 6,100
สินค้าหมด
Pre-Order

WP-305R ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(ถังกลม) ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์1. มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน ออกแบบใหม่ ปิดผนึกโดย FrameAluminium มี Cooling Fanและครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้นเพิ่มแรงส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้น และมอเตอร์รับประกัน 5 ปี2. ใบพัดออกแบบให้สามารถตักน้ำได้มากขึ้น และไหลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ3. ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม4. มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ5. ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง6. ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลมเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้ง จึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา7. ระบบควมคุมแรงดันในถัง ทำงานสัมพันธ์กับก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มจะทำงาน และเมื่อปิดก๊อกน้ำเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ8. ระบบควมคุมความสมดุลย์ของอากาศกับน้ำภายในถังให้คงที่สม่ำเสมอจึงทำให้น้ำไหลพุ่งเต็มกำลังเท่าที่ต้องการ9. ประเก็นกันรั่วชนิดพิเศษ ออกแบบอย่างประณีต ทำจากเซรามิค จึงทนทานป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี10.

฿ 8,620 ฿ 8,620
สินค้าหมด
New
Pre-Order

ปั้มหอยโข่ง Mitsubishi หลายใบพัด แรงดันสูง (WCM-Series)- ให้แรงดันสูง เสียงเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำดื่ม งานระบบน้ำ สาธารณูปโภคตามบ้านเรือน ที่พักอาศัยอาคารสถานที่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ- ตัวเรือนปั้มและฝาด้านดูด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษต้านทานการกัดกร่อน ฝังด้วยเกลียวสเตนเลสสตีล- เคสซิ่งและใบพัด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษ ฝ่านมาตรฐาน NSF61- ฝาครอบปั้มและเพลา ผลิตจากสเตนเลสสตีล- โครงมอเตอร์ผลิตจากอลูมิเนียมมีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมพร้อมพ่นสีป้องกันการกัดกร่อน

฿ 9,580 ฿ 9,580
สินค้าหมด
New
Pre-Order

ปั้มหอยโข่ง Mitsubishi หลายใบพัด แรงดันสูง (WCM-Series)- ให้แรงดันสูง เสียงเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำดื่ม งานระบบน้ำ สาธารณูปโภคตามบ้านเรือน ที่พักอาศัยอาคารสถานที่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ- ตัวเรือนปั้มและฝาด้านดูด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษต้านทานการกัดกร่อน ฝังด้วยเกลียวสเตนเลสสตีล- เคสซิ่งและใบพัด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษ ฝ่านมาตรฐาน NSF61- ฝาครอบปั้มและเพลา ผลิตจากสเตนเลสสตีล- โครงมอเตอร์ผลิตจากอลูมิเนียมมีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมพร้อมพ่นสีป้องกันการกัดกร่อน

฿ 3,480 ฿ 3,480
สินค้าหมด
New
Pre-Order

ปั้มหอยโข่ง Mitsubishi หลายใบพัด แรงดันสูง (WCH-Series)- ให้แรงดันสูง เสียงเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำดื่ม งานระบบน้ำ สาธารณูปโภคตามบ้านเรือน ที่พักอาศัยอาคารสถานที่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ- ตัวเรือนปั้มและฝาด้านดูด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษต้านทานการกัดกร่อน ฝังด้วยเกลียวสเตนเลสสตีล- เคสซิ่งและใบพัด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษ ฝ่านมาตรฐาน NSF61- ฝาครอบปั้มและเพลา ผลิตจากสเตนเลสสตีล- โครงมอเตอร์ผลิตจากอลูมิเนียมมีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมพร้อมพ่นสีป้องกันการกัดกร่อน

฿ 4,930 ฿ 4,930
สินค้าหมด
New
Pre-Order

ปั้มหอยโข่ง Mitsubishi หลายใบพัด แรงดันสูง (WCH-Series)- ให้แรงดันสูง เสียงเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำดื่ม งานระบบน้ำ สาธารณูปโภคตามบ้านเรือน ที่พักอาศัยอาคารสถานที่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ- ตัวเรือนปั้มและฝาด้านดูด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษต้านทานการกัดกร่อน ฝังด้วยเกลียวสเตนเลสสตีล- เคสซิ่งและใบพัด ผลิตจากโพลิเมอร์พิเศษ ฝ่านมาตรฐาน NSF61- ฝาครอบปั้มและเพลา ผลิตจากสเตนเลสสตีล- โครงมอเตอร์ผลิตจากอลูมิเนียมมีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมพร้อมพ่นสีป้องกันการกัดกร่อน

฿ 11,230 ฿ 11,230
สินค้าหมด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้